szkolenia stacjonarne

girl, school, university-476977.jpg

oferta dla szkół

Oferta skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, chcących wdrożyć narzędzia efektywnej nauki oraz rozwijające kompetencje pożądane na rynku pracy w XXI w.
architecture, blue, building-22231.jpg

oferta dla firm

Oferta skierowana do firm chcących rozwijać wśród pracowników kompetencje takie jak myślenie wizualne, analiza informacji, rozwiązywanie problemów, techniki myślenia kreatywnego.

classroom, purple, chairs-4919802.jpg

oferta dla osób prywatnych

Oferta skierowana do osób chcących zorganizować szkolenie w prywatnej placówce edukacyjnej lub wynajętej salce w kameralnym gronie.
Shopping Cart